Curriculum Vitae for Ole Togeby

1947,                  fødselsår

1965                   klassisksproglig student

1971                   cand. phil i dansk ved Københavns Universitet

1971-1991          amanuensis, adjunkt og lektor i dansk sprog ved Institut for

                           Nordisk Filologi, Københavns Universitet

1974-2003          medredaktør af tidsskriftet Mål & Mæle

1975-2000          editorial board ved Nordic Journal of Linguistics

1975-1979          bestyrelsesmedlem i Nordic Association of Linguists

1983                   prodekan veddet humanistiske fakultet, Københavns Universitet

1985-1991          medarbejder ved maskinoversættelsesprojektet EUROTRA

1991- 2017         professor i dansk sprog ved Institut for Nordisk Sprog og

                           Litteratur, senere Institut for Kommunikation og Kultur

                           Aarhus Universitet

1993-1996          institutleder ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur

1993                   doktor phil. på afhandlingenb 1993 PRAXT Pragmatisk tekstteori 1-2

1996                    gæsteprofessor ved University of Kansas

1996-2001           præsident for Det lærde Selskab i Aarhus

2001-2005           medlem af SHF, Statens Humanistiske Forskningsråd,senere FKK

2002-1008           leder af SFN, Sprogvidenskabelig Forskerskole Nord

2003-2006           medlem af akademirådet i DEA, Dansk Erhvervsforskningsakademi

2007-2010           programkoordinator for sprog og kognition ved

                            ph.d.-skolen ved det humanistiske fakultet, Aarhus Univertsitet

2008-2017           Leder af Sprogvidenskabeligt Forskningsprogram, Institut for

                            Kommunikation og Kultur, Arts, Aarhus Universitet

2008- 2017          Medlem af Forskningsudvalget på  Institut for Kommunikation og Kultur

2017                     Emeritus

****************************************

Ph.d.-vejledning:

Barbara Illum 2001: Argumentation som nyt tiltag i skriftlig fremstilling - med særligt henblik på skriveundervisning i dansk i gymnasieskolen.

Tina Thode Hougaard 2004:  Nærmest en leg. En undersøgelse af sprog og interaktion i dansk webchat

Sune Vork Steffensen 2007: Subjektet grammatisk og hologrammatisk

Mette Vedsgaard 2007: “Multietnolekt” eller "araberslang" i Århus

Formand for bedømmelsesudvalg for ph. d.-grader og doktorgrader:

Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson 2004: Ikke-nominative subjekter og stilistisk fremflytning i den skandinaviske og den engelske sproghistorie.

Simon Borchmann 2005: Funktionel tekstteori og fiktivt fortællende tekster med refleksiv funktion.   

Kamila Sip 2009: Neuroimaging of deception in social interaction and lie-detection.


Landsbyen Tågeby på Sydsjælland, hvor Ole Togebys farfar Søren Peter Nielsen Togeby var født på gården bag træerne.