"Steder" i bevidsthedens landskab — grene pa ideernes træ er en bog efter en gammel opskrift om hvordan man tænker topisk. I vor tid er det den dominerende opfattelse i videnskab, massekommunikation og undervisning at man skal tænke og formulere sig logisk, dvs. deduktivt, absolut og objektivt om det sande, som i naturvidenskab. Over for dette sættes traditionen for at tænke og formulere sig topisk, dvs. abduktivt, relativt og partisk om det mulige. Det er traditionen fra den klassiske retorik. Ciceros bog Topica handler om alle de "steder" man kan finde stof til at belyse en sag.

"Steder" i bevidsthedens landskab — grene pa ideernes træ er et forsøg på med moderne eksempler at vise at disse steder stadig ligger der, for dem der vil finde stof, og som mener det er vigtigere at få en sag alsidigt belyst, end at få bevist en tese ved en logisk slutning. Det er således en bog om metoder, metoder til at tænke fornuftigt, metoder til at kommunikere godt, metoder til at finde på. Fx kan en velvalgt metafor have betydelig større overtalelseskraft end den formelle syllogisme: Den der sætter sig på billedsproget i en diskussion har også begrænsset modargumenterne stærkt. Derfor er metaforen en af de vigtige grene på ideernes træ.

"Steder" i bevidsthedens landskab — grene pa ideernes træ passer ikke til et præcist fag eller niveau i det danske uddannelsessystem, hvor undervisningen i skriftlig og mundtlig fremstilling har fulgt et andet spor end den klassiske retoriks, og hvor filosofikum er afskaffet på universiteterne. Men netop derfor kan der være brug for bogen de mange steder i uddannelsessystemet, hvor der er grund til at styrke den generelle metodelære og træningen i udtryksfærdighed. Bogen vil således kunne bruges både i gymnasiets dansundervisning og på universiteternes tværfaglige undervisning.

Læs bogen her: 1. del2.del, 3. delHelt træ

"Steder" i bevidsthedens landskab — grene pa ideernes træ                               ISB 87-01-32582 5F  

LÆs også Topik (ppt)