Uden på en pakke italiensk lasagne kunne man på dansk læse:

" Denne lasagne er forkogt. Den skal ikke koges i 20 minutter i letsaltet vand. " Læs om disse to sproglige fænomener i følgende undervisningsmaterialer.

Tekstlingvistik 3: Forudsættelser og  underforståelser