BRUG SPROGET! handler om skriftlig fremstilling. Den kan bruges i danskundervisningen i gymnasiet og på HF; men det er også en bog om skriftlig fremstilling i mange andre sammenhænge. Den vil derfor kunne anvendes på seminarier, universiteter og i studiekredse. Bogen behandler nemlig ikke kun den danske stil, men også tekster der hører hjemme i situationer hvor afsender har noget på hjerte, og hvor formuleringen er afgørende for om kommunikationen fungerer efter hensigten.

"Det er en saglig bog, en fagligt styrkende bog, præget af overblik og præcision." Dansk Noter

Denne nye udgave af Brug sproget! er revideret på flere områder; det gælder kapitlet om bekendtgørelser og undervisningsplaner samt en del af bogens opgaver, der er ajourført til aktuelle forhold, ligesom fx afsnittet om kommatering er helt nyskrevet.

Læs  Brug sproget! Om skriftlig fremstilling. Teori - Analyser - Praksis.

HENNING VAGN JENSEN (f. 1946) er inspektor ved Øregård Gymnasium, hvor han underviser i dansk og filmkundskab.

OLE TOGEBY (f. 1947) er professor dr. phil. i dansk sprog ved Aarhus Universitet, hvor han underviser i bl.a. grammatik og skriftlig fremstilling

ISBN 87-412-3057-4

HANS REITZELS FORLAG

Henning Vagn Jensen og Ole Togeby:

                                                           Brug sproget!

                                  Om skriftlig fremstilling.              

                                  Teori - analyse - praksis

          1. udgave                                                                                                   2. udgave